neopolis@neopolis.cat

Anàlisi de les necessitats formatives a Valls

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Elaboració d’un estudi per identificar les principals necessitats formatives de les empreses de Valls, i detctar  noves activitats econòmiques del territori per tal de fomentar-les

Objectius

Amb la realització d’aquesta actuació l’Ajuntament de Valls vol impulsar el desenvolupament de l’activitat econòmica del municipi i afavorir la generació i creació d’ocupació

© Neòpolis 2024

Buscar