neopolis@neopolis.cat

Pla Local d’Inclusió Social de Valls

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

L’Ajuntament de Valls està treballant en l’elaboració d’un Pla d’Inclusió Social (PLIS), projecte subvencionat pel Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. La primera fase del projecte consta de l’elaboració d’un diagnòstic que ha de derivar en l’elaboració d’una Guia de Recursos, un Mapa de Vilneravilitat i un Mapa Relacional.

Objectius

Neòpolis oferiex a l’Oficina Tècnica del PLIS assessorament per a l’elaboració de la Guia de Recursos i el mapa relacional i s’encarrega d’elaborar el mapa de vulnerabilitat.

© Neòpolis 2024

Buscar