neopolis@neopolis.cat

Desplegament d’òrgans de participació territorials i permanents

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Elaboració d’una proposta de subvenció per la implementació i creació d’estructures permanents i de caràcter territorial (consells de barri) que permetin millorar els canals de participació dels vilatans en els afers municipals.

Objectius

Aquests consells doncs, volen ser espais on es propiciï el debat, la informació i la consulta entorn aquelles qüestions que els veïns creguin importants pel barri. La creació d’aquests òrgans de participació, oberts a tota la ciutadania, suposa apostar per la posada en marxa d’uns espais que cal dinamitzar a partir de criteris homogenis, i que tenen l’objectiu d’apropar la gestió de la cosa pública local (política municipal) als ciutadans. La premissa és doncs, que la política del poble i la presa de decisions, no només cal fer-la per la gent, sinó també AMB la gent.

© Neòpolis 2024

Buscar