neopolis@neopolis.cat

Dinamització participativa del Pla Local d’Habitatge de Torroella

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí té previst iniciar les tasques de redacció d’un Pla Local d’Habitatge (PLH), mitjançant un conveni amb la Diputació de Girona. El PLH haurà d’esdevenir un document de caràcter tècnic que, partint de l’anàlisi de la situació de l’habitatge al municipi i de les condicions de context que el caracteritzen (socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització interna, etc.), defineixi les estratègies i concreti les actuacions a promoure des del govern local en relació al sòl i al sostre residencial existent o de nova creació per un període de sis anys.

Objectius

És en aquest context on es preveu acompanyar el procés de redacció del PLH d’un procés participatiu que permeti incorporar criteris ciutadans al projecte i garantir una redacció compartida del mateix. Segons les directrius pautades pel conveni entre l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i la Diputació de Girona “s’ha d’organitzar i tramitar un procés de participació”.

© Neòpolis 2024

Buscar