neopolis@neopolis.cat

Pla d’Igualtat d’Oportunitats a Torroella de Montgrí

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

L’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’Estartit ha engegat un procés d’anàlisi i planificació compartida per conèixer quina és la situació social de les dones de la vila i que fonamenti la definició de continguts d’un Pla d’Igualtat. Així, l’encàrrec a Neòpolis haurà de servir per dinamitzar un procés de detecció i anàlisi de les necessitats específiques de les dones, amb l’objectiu d’incorporar la perspectiva de gènere en el desenvolupament de les polítiques públiques municipals, a través d’un Pla d’Igualtat adaptat al context local que incorporarà propostes d’actuació al respecte.

Objectius

Entendre el procés de dinamització coordinat per Neòpolis com una eina d’anàlisi i comprensió d’una realitat específica, com és ara la significació, pautes, imatge, opinió i percepció de les dones i els homes enfront les desigualtats de gènere. El coneixement d’aquesta realitat haurà de permetre a l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’Estartit disposar d’instruments útils i eficaços per posar en marxa accions i polítiques encarades a reduir aquestes desigualtats en pro de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones al municipi.

© Neòpolis 2024

Buscar