neopolis@neopolis.cat

Procés participatiu revisió del POUM a Sarrià de Ter

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

El POUM és un instrument d’ordenació integral del territori que ha de permetre planificar el desenvolupament del municipi i que, per tant, afecta directament al conjunt de la població de Sarrià de Ter. És per això que des de l’Ajuntament es vol iniciar un procés de participació ciutadana al voltant de la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal del municipi.

Objectius

Incorporació de criteris ciutadans en la revisió del planejament territorial de la ciutat

© Neòpolis 2024

Buscar