neopolis@neopolis.cat

Pla de comunicació per a difusió del pressupost participatiu

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Acostar el procés del pressupost participatiu a tots els col.lectius socials del municipi de Santa Cristina, mitjançant un Pla de Comunicació fet de manera participativa i consensuada.

Objectius

Malgrat la participació activa d’aproximadament un 7% dels ciutadans en les assemblees dels pressupostos (percentatge superior al registrat en altres poblacions llatinoamericanes i europees que també apliquen el procés), les estratègies per fer-ne publicitat s’entenen com les principals debilitats del pressupost participatiu. El Pla de comunicació pretén pal·liar aquest dèficit mitjançant el disseny d’un altre mecanisme basat en la proximitat.

© Neòpolis 2024

Buscar