neopolis@neopolis.cat

Disseny i anàlisi del procés participatiu “Debat en Família”

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Dins el projecte de participació del Pressupost Participatiu i Pressupost Participatiu Infantil, s’ha emprat l’eina metodològica del Debat Familiar. La tècnica pretén doncs, que mitjançant el debat en família, els infants puguin fer propostes de millora a propòsit d’aquelles qüestions del poble que més els hi poden preocupar i interessar (entorn natural, equipaments esportius, l’escola, esdeveniments festius i oferta cultural, mobilitat, via pública, etc.), amb la finalitat de presentar-les al Consell de Ciutadans per tal que siguin incloses al pressupost municipal.

Objectius

Tenir en compte l’opinió dels infants en el desenvolupament de les polítiques públiques que es fan al municipi, incorporant la seva opinó i propostes de millora dins dels procés de pressupostos participatius. Sovint es fan coses pensades pels adults, sense tenir en compte que els infants, des de la seva inosència, també tenen dret a opininar i a fer propostes sobre el poble que volen. La idea clau és no oblidar que ells són el futur del municipi.

© Neòpolis 2024

Buscar