neopolis@neopolis.cat

Formació en matèria d’avaluació de polítiques públiques

Any d'elaboració: 2013


Definició del servei

Realització de diverses sessions formatives al personal tècnic de l’ajuntament sobre eines metodològiques per a l’avaluació de polítiques públiuques.

© Neòpolis 2024

Buscar