neopolis@neopolis.cat

Diagnosi de la realitat juvenil del municipi de Salt

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Contemplar des d’un enfocament integrat com transcorre l’existència dels i les joves de la ciutat i esbrinar quins són els factors que hi influeixen.

Objectius

En definitiva, es tracta de situar els comportaments, representacions i actituds del jovent en el marc d’unes determinades condicions de vida.

© Neòpolis 2024

Buscar