neopolis@neopolis.cat

Coordinació, avaluació i seguiment del Pla Educatiu d’Entorn

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

L’Ajuntament de Salt està treballant en la dinamització d’un Pla Educatiu d’Entorn (PEE) al municipi, iniciativa formalitzada a través de la signatura d’un conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament. A aquest efecte, l’Ajuntament ha demanat a Neòpolis suport tècnic extern per tal de coordinar, dinamitzar i avaluar el desenvolupament del Pla, que pretén donar resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives del municipi, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves del municipi.

Objectius

La coordinació, dinamització, avaluació i desenvolupament de les accions del Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat.

© Neòpolis 2024

Buscar