neopolis@neopolis.cat

Anàlisi del sistema relacional i el teixit associatiu

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

L’Ajuntament de Roses té la intenció de seguir treballant en l’elaboració del Pla Director de Participació Ciutadana engegat fa un parell d’anys. És per això que s’ha demanat a Neòpolis suport extern per desenvolupar una part d’aquesta planificació, la qual contempla el complement del diagnòstic de dues línies estratègiques del Pla, i la realització de la fase de propostes corresponent a aquestes línies.

Objectius

Complementar el diagnòstic del Pla Director de Participació Ciutadana de Roses pel que fa als eixos que tenen a veure amb les relacions ciutadanes i el teixit associatiu amb la finalitat. Realitzar propostes de millora i planificar estratègicament les accions que es puguin derivar d’aquests dos eixos d’anàlisi. Fer pedagogia al voltant de la participació ciutadana.

© Neòpolis 2024

Buscar