neopolis@neopolis.cat

Creació de 3 consells sectorials de participació ciutadana

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Definició del servei: Anàlisi, treball de camp, captació d’agents socials, reglamentació, creació, disseny i dinamització de 3 Consells Sectorials de Partcipació Ciutadana (econòmic, cultural i social)

© Neòpolis 2024

Buscar