neopolis@neopolis.cat

Enquesta sobre la millora de la mobilitat i la qualitat urbana del front marítim

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Realització d’una enquesta representativa i significativa des del punt de vista estadístic a la població de 18 i més anys del municipi de Roses per copsar l’opinió de la ciutadania respecte a la construcció d’un aparcament soterrat a la façana marítima i la millora de la mobilitat i el front de mar de la ciutat.

© Neòpolis 2024

Buscar