neopolis@neopolis.cat

Diagnosi de la realitat juvenil del municipi de Quart

Any d'elaboració: 2011


Objectius

Elaboració d’una diagnosi per tal de conèixer la realitat juvenil del municipi i les principals necessitats del col·lectiu. L’objectiu rau en apuntar línies d’acció futures que garanteixin l’eficiència de les accions engegades per la regidoria a partir del proper exercici 2005-2007.

© Neòpolis 2024

Buscar