neopolis@neopolis.cat

Pla Local de Desenvolupament Local de Quart

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Realització d’un exercici de planificació estratègica en matèria econòmica i comercial.

© Neòpolis 2024

Buscar