neopolis@neopolis.cat

Pla Director de Participació Ciutadana

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

El Pla de participació de Porqueres és una iniciativa de l’Ajuntament amb la finalitat de poder disposar d’un instrument de gestió de govern, que ordeni i clarifiqui els processos de participació ciutadana en el municipi. Sobretot ens servirà per tenir un diagnòstic compartit sobre el moment actual del municipi i sobre quin serà el model de participació que implementarem a partir de la nova legislatura.

Objectius

Ordenar i planificar la política participativa a dur a terme a curt, mig i llarg termini en un context local específic com el de Porqueres.

© Neòpolis 2024

Buscar