neopolis@neopolis.cat

Espai transversal i participatiu pel Pla Director

Any d'elaboració: 2015


Definició del servei

Creació d’un espai transversal i participatiu de caràcter innovador per tal de garantir el desplegament i la implementació de les accions del Pla Director de Participació Ciutadana d’una forma eficaç, eficint, i intel·ligent.

© Neòpolis 2024

Buscar