neopolis@neopolis.cat

Pla de comunicació del procés de revisió del POUM

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Donar a conèixer a la tota la població de la ciutat els resultats definitius de la revisió participativa del POUM.

Objectius

Elaboració d’un Pla de Comunicació que garanteixi una bona difusió aplicant, d’aquesta manera, un procés d’informació pública més extens que el que preveu la llei estrictament.

© Neòpolis 2024

Buscar