neopolis@neopolis.cat

Enquesta de satisfacció ciutadana

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Copsar, averiguar i explicar les percepcions i valoracions ciutadanes sobre les tasques, el funcionament i serveis públics prestats pel consistori.

Objectius

Quantificar i conèixer quina valoració fan els ciutadans del municipi de la gestió duta a terme per part de l’equip de govern del consistori pel que fa, sobretot, a les àrees d’urbanisme, secretaria, serveis municipals i policia.

© Neòpolis 2024

Buscar