neopolis@neopolis.cat

Revisió participativa del POUM

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Revisió participativa del Pla d’Ordenació Urbanistica Municipal.

Objectius

Informar, garantir el dret a prendre part i a ser consultat de la ciutadania de Palafrugell posant a debat temes urbanístics relacionats amb la revisió del POUM i el model territorial actual de la ciutat. Ampliar la difusió de procés del POUM i dels seus continguts.

© Neòpolis 2024

Buscar