neopolis@neopolis.cat

Enquesta sobre el servei municipal de la llar d’infants a Maçanet

Any d'elaboració: 2014


Definició del servei

Definició del servei: Realització d’una enquesta telefònica a les famílies que són usuàries reals i potencials del servei municipal de la llar d’infants de Maçanet.

© Neòpolis 2024

Buscar