neopolis@neopolis.cat

Enquesta a la població jove de Lloret de Mar

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Disseny, elaboració del treball de camp i anàlisi d’una enquesta representativa i significativa a la població jove de Lloret de Mar (15-29 anys)

© Neòpolis 2024

Buscar