neopolis@neopolis.cat

Baròmetre Inclusiu

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Enquesta sobre l’estat actual i la qualitat de vida de la població en matèria laboral, econòmica, educativa, formativa,de salut, de cohesió social, d’habitatge, etc.

© Neòpolis 2024

Buscar