neopolis@neopolis.cat

Pressupostos participatius Escala (edicions 2017 i 2019)

Any d'elaboració: 2016 i 2018


Definició del servei

Realització dels pressupostos participatius (edició del 2017 i del 2019) de l'Escala

Objectius

Elaboració del disseny, dinamització dels espais participatius (tallers), dinamització de les sessions internes transversals, assessorament comunicatiu, consultoria estratègica en totes les fases del procés i creació de les plataformes tecnològiques per permetre als ciutadans enviar propostes i votar.

© Neòpolis 2024

Buscar