neopolis@neopolis.cat

Realització d’una enquesta en el marc del Pla d’Inclusió Social

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Realització d’una enquesta als individus de 16 i més anys empadronats a la ciutat de Girona per a copsar la realitat social del municipi.

Objectius

Es tracta de construir indicadors per conèixer el nivell d’inclusió social de la ciutat mitjançant un eina d’investigació social de caràcter quantitatiu que ens permeti donar compte de l’opinió dels residents al respecte dels principals eixos que integren les polítiques d’inclusió de la ciutat, a saber, el social, l’econòmic i el territorial.

© Neòpolis 2024

Buscar