neopolis@neopolis.cat

Mapa Relacional i Guia de Recursos i Serveis vinculats a la inclusió social

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

L’Àrea de Serveis Socials i Joventut està treballant per promoure un Pla d’Inclusió Social a la ciutat. En aquest sentit s’han elaborat, de forma compartida, diferents accions de planificació:

Objectius

Dins aquest procés de treball per a la millora de la inclusió social a Girona l’Àrea de Serveis Socials ha encarregat a Neòpolis l’elaboració compartida de la Guia de Serveis i Entitats.

© Neòpolis 2024

Buscar