neopolis@neopolis.cat

Dinamització del Consell Municipal de la Gent Gran

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Direcció, supervisió, dinamització i disseny del Consell de la Gent Gran; organisme de consulta i participació democràtica de les persones, associacions, entitats i serveis que tracten qüestions relacionades amb la gent gran de la ciutat.

Objectius

Dinamitzar i reactivar aquesta estructura permanent de participació de caràcter sectorial, mitjançant una metodologia de treball participativa i fonamentada en garantir el dret del col·lectiu a estar informat, ser consultat i prendre part de les decisions municipals que els afecten.

© Neòpolis 2024

Buscar