neopolis@neopolis.cat

Anàlisi intern de l’Àrea de Serveis Socials. Mapa de relacions

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Elaboració d’un treball de camp mitjançant l’aplicació de tècniques d’investigació social de caràcter qualitatiu per a la elaboració d’un mapa de relacions (sociograma) de l’Àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona.

Objectius

Conèixer l’estat de relacions internes i externes de l’Àrea de servis Socials per desenvolupar amb garanties organitzatives un Pla d’Inclusió Social a la ciutat. El projecte està coordinat pel Sr. Òscar Rebollo, sociòleg.

© Neòpolis 2024

Buscar