neopolis@neopolis.cat

Elaboració del Pla Local de Joventut

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Pla Local de Joventut

Objectius

El Pla Local de Joventut ha de servir per donar resposta, a través de polítiques juvenils integrals i d’una correcte planificació, a les necessitats dels i les joves del municipi.

© Neòpolis 2024

Buscar