neopolis@neopolis.cat

Enquesta sobre abandonament escolar i expectatives educatives

Any d'elaboració: 2013


Definició del servei

Enquesta quantitativa, representativa i significativa estadísticament sobre l’opinió i la situació actual de la població de 12 a 18 anys del territori nord oest de Figueres, al respecte de la trajectòria educativa d’aquest col·lectiu, de les seves expectatives de futur, dels motius de l’abandonament dels estudis i de la situació present a nivell social i econòmic tant del nucli familiar com a nivell individual.

© Neòpolis 2024

Buscar