neopolis@neopolis.cat

Programa participatiu per al desplegament del la Llei de Barris

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

L’Ajuntament de Figueres té previst iniciar les tasques de desplegament del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres. El projecte està gestionat directament per l’anomenada Oficina del Pla, la qual haurà de garantir un desplegament eficaç, transparent, transversal i participatiu. És en aquest context on els membres de l’equip encarregat de desplegar el Pla han demanat a Neòpolis suport extern per internament planificar la promoció i canalització de la participació ciutadana durant el desenvolupament del projecte.

Objectius

Planificar el model participatiu que acompanyarà el procés de desenvolupament del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric de Figueres, amb l’objectiu de garantir als ciutadans el seu dret a estar informats, prendre part i ser consultats.

© Neòpolis 2024

Buscar