neopolis@neopolis.cat

Urbanisme participatiu

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Procés participatiu que acompanya el projecte de modificació del planejament urbanístic arran de les noves estratègies sobre la disposició de les estructures ferroviàries, que preveuen la localització de la nova estació de ferrocarril a la banda de Ponent del municipi.

Objectius

Garantir el dret dels ciutadans a estar informats i ser consultats sobre el projecte de connexió entre la Nova Estació i el Centre Urbà de Figueres. Recollir valoracions i criteris ciutadans respecte els criteris bàsics de la proposta de projecte que presentarà l’Ajuntament.

© Neòpolis 2024

Buscar