neopolis@neopolis.cat

Diagnòstic del Pla d’Inclusió Social de la ciutat

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Dinamització d’un treball de camp mitjançant l’aplicació de tècniques d’investigació social de caràcter qualitatiu per a l’elaboració d’un mapa de relacions (sociograma) de l’Àrea de Serveis a les Persones i Participació de l’ajuntament, i una Guia de Recursos i Serveis per a la Inclusió Social a Figueres.

Objectius

Disposar d’un mapa de relacions i una guia de recursos i serveis per a la inclusió social.

© Neòpolis 2024

Buscar