neopolis@neopolis.cat

Estudi econòmic per Ajuntament de Corbins

Any d'elaboració: 2013


Definició del servei

Realització d’un estudi tècnic de caràcter econòmic amb la finalitat de racionalitzar les despeses, optimitzar els recursos i incrementar els ingressos de l’ajuntament.

© Neòpolis 2024

Buscar