neopolis@neopolis.cat

Pla Director de Participació Ciutadana de Castelló d’Empúries

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

El Pla Director de Castelló d’Empúries és una iniciativa de l’ajuntament amb la finalitat de poder disposar d’un instrument que ordeni i clarifiqui els processos de participació ciutadana en el municipi. El Pla ha de ser una referència reconeguda per l’ajuntament, per les entitats veïnals i pels veïns el general, per tal d’emmarcar totes les iniciatives i els processos participatius. Finalment, el Pla també ha de ser un full de ruta que proposi i planifiqui la política participativa del consistori en funció del context sociodemogràfic, cultural i territorial.

Objectius

En línies generals el que s’espera de l’elaboració del Pla Director de Participació de Castelló d’Empúries és:

© Neòpolis 2024

Buscar