neopolis@neopolis.cat

Diagnosi i assessorament per la realització del Pla Local de Joventut

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Proposta d’investigació orientada a diagnosticar la realitat actual i les necessitats no cobertes. L’objectiu primordial és contemplar des d’un enfocament integrat com transcorre l’existència dels i les joves del municipi i quins són els factors que hi influeixen. En definitiva, es tracta de situar els comportaments, representacions i actituds del jovent en el marc d’unes determinades condicions de vida, en les quals, evidentment, el context local de la vila hi juga un paper determinant. De la mateixa manera també es contempla en aquesta proposta un assessorament, per part de Neòpolis, posterior a la realització de la diagnosi, l’objectiu del qual serà donar suport al departament tècnic de joventut, en la realització del Pla Local i l’elaboració de la proposta objecte de subvenció que sorgeixi del mateix.

Objectius

Oferir el coneixement necessari per a poder dissenyar polítiques de joventut el més realistes i integrals possibles, sense fragmentar la realitat dels joves segons els àmbits de la vida.

© Neòpolis 2024

Buscar