neopolis@neopolis.cat

Procés participatiu per a la revisió del POUM

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

L’Ajuntament de Campdevànol ha demanat a Neòpolis el disseny i dinamització d’un procés participatiu que permeti incorporar criteris ciutadans durant el procés de revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi. Un procés participatiu adaptat a les característiques i a les particularitats de la vila que garanteixi el dret dels vilatans a estar informats, prendre part i ser consultats sobre un projecte tant rellevant pel futur de Campdevànol com és la planificació urbanística municipal.

Objectius

Incorporar l’opinió de la ciutadania (en tant que experts del territori) en la planificació urbanística del municipi (justament amb els criteris tècnics i polítics).

© Neòpolis 2024

Buscar