neopolis@neopolis.cat

Pla d’igualtat de gènere

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

L’ajuntament de Caldes de Malavella vol conèixer quina és la situació social de les dones del poble. La intenció rau fonamentalment en l’elaboració d’un diagnòstic que permeti donar compte de les necessitats específiques de les dones amb l’objectiu d’incorporar la perspectiva de gènere en el desenvolupament de les polítiques públiques que es duen a terme al municipi.

Objectius

En aquest sentit, la proposta que es planteja te com a principal objectiu; esdevenir una eina d’anàlisi i comprensió d’una realitat específica, com és ara la significació, pautes, imatge, opinió i percepció de les dones enfront les desigualtats de gènere. El coneixement d’aquesta realitat haurà de permetre a l’ajuntament de Caldes de Malavella disposar d’instruments útils i eficaços per posar en marxa accions i polítiques encarades a reduir aquestes desigualtats en pro de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones al municipi.

© Neòpolis 2024

Buscar