neopolis@neopolis.cat

Procés participatiu per la creació d’un Consell de Poble

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Es tracta de crear un òrgan de participació ciutadana per donar resposta i consultar les opinions i demandes ciutadanes que es formulin relacionades amb el territori i amb projectes que des del consistori s’estiguin duent a terme, decidir actuacions conjuntes, prendre decisions de manera consensuada, tractar temes pròxims, fer pedagogia de poble, etc.

Objectius

La intenció rau, doncs, en crear un espai comú que aglutini diferents sectors de la societat caldenca (societat civil organitzada i no organitzada) amb l’objectiu de tractar temes globals de poble que afecten a tothom, tot superant el corporativisme que de forma natural, desenvolupa cada entitat i líder d’opinió pel seu compte en la defensa dels seus legítims interessos sectorials i/o específics.

© Neòpolis 2024

Buscar