neopolis@neopolis.cat

Estudi sobre necessitats socials i econòmiques de la gent gran

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Indentificar les principals problemàtiques de les persones majors de 70 anys a fi efecte d’intervenir-hi socialment per donar assistència en el cas que aquesta sigui necessària.

Objectius

Conèixer i donar compte de la situació social, econòmica, relacional i condicions/qualitat de vida de les persones majors de 70 anys del poble que viuen soles.

© Neòpolis 2024

Buscar