neopolis@neopolis.cat

Diagnosi participativa de la realitat juvenil del poble de Bescanó

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Recerca I-A-P (Investigació – Acció – Participativa) per planificar la política de joventut de la legislatura.

Objectius

Identificar les principals necessitats del col·lectiu juvenil de manera conjunta i consensuada entre els propis joves, els polítics i els tècnics municipals de les àrees competents. Implicar als joves organitzats i no organitzats del municipi per generar sinèrgies conjuntes i augmentar el sentiment de pertinença.

© Neòpolis 2024

Buscar