neopolis@neopolis.cat

Procés participatiu a Benavent de Segrià

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

NEOGEST: Realització d’un procés d’identificació de problemàtiques i elaboració de propostes de poble per tal d’incorporar l’opinió de la ciutadania en l’elaboració dels pressupostos municipals.

Objectius

Definir les principals problemàtiques municipals per tal de fer propostes de solució conjuntes incorporant l’opinió de la ciutadania en la defició de les polítiques públiques i la gestió del pressupost municipal.

© Neòpolis 2024

Buscar