neopolis@neopolis.cat

Procés participatiu de reforma urbanística

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Procés de participació per la reforma del carrer Camprodon.

Objectius

Incorporrar criteris ciutadans en la definició del projecte de reurbanització de la principal eix de comercial i de comunicació del municipi.

© Neòpolis 2024

Buscar