neopolis@neopolis.cat

Estructura de Consells permanents territorials (Taules de Barri)

Any d'elaboració: 2011


Definició del servei

Creació d’una estructura de Consells territorials (Taules de Barri) al poble d’Arbúcies. Creació de les primeres estructures de participació als barris del Camp de l’Oliver i del Castell.

Objectius

Promoure i canalitzar espais de reflexió i deliberació conjunta entorn els diferents temes que afecten la vida quotidiana de cadascun dels barrisi del municipi, fent així possible una major corresponsabilització dels ciutadans i les ciutadanes en els afers públics de la vila. L’objectiu es identificar i resoldre problemes de manera conjunta mitjançant espais que promoguin el diàleg i la presa de decisions compartida per fer front a les problemàtiques de cada territori de manera que polítics, tècnics i ciutadans s’interelacionin per buscar solucions creatives, adaptades al context local i que siguin compartides per la majoria.

© Neòpolis 2024

Buscar