neopolis@neopolis.cat

Pla Local de Joventut d’Abrera

Any d'elaboració: 2013


Definició del servei

Disseny, elaboració, dinamització i redacció del Pla Local de Joventut d’Abrera 2012-2015, així com dels projectes d’activitats pels quals es va demanar subvenció.

© Neòpolis 2024

Buscar