neopolis@neopolis.cat

A manca de confiança, informació i transparència

23/10/2009

innovacio

En el post anterior plantejava la possibilitat que els ajuntaments promoguin espais participatius clars, útils i honestos.  Per fer-ho, però, cal complir un requisit bàsic; garantir el dret dels veïns i veïnes a estar informats sobre allò que posem a debat. És evident que sense informació clara i entenedora es fa difícil garantir un diàleg constructiu, però no sempre és així. Dic tot això perquè em sembla que té una relació directa amb la necessitat de tenir en compte la manca de confiança dels ciutadans cap a la política en general. L’escenari actual és complex, i el rol que han de jugar els ajuntaments no és gens simple. A part de l’entorn de manca de confiança cap a la política i les institucions, la situació financera actual de molts ens locals és delicada. El sistema de finançament dels ajuntaments, clarament insuficient, no s’ha revisat en 30 anys. La recaptació d’impostos ha baixat degut a la crisi. Les transferències de l’Estat han disminuït. En canvi, les demandes socials a les que han de fer front els consistoris creixen, de la mateixa manera que les competències impròpies que finalment s’assumeixen per poder prestar serveis que la comunitat necessita. Aquesta situació pot generar o genera als ajuntaments dificultats per seguir prestant els serveis públics que s’ofereixen actualment. Fins i tot hi ha qui parla de retallades en la prestació de certs serveis i d’un augment dels impostos municipals. En tot cas, la situació s’ha d’afrontar. I fer-ho des de la transparència pot ser una bona manera. Plantejar espais on s’expliqui a la ciutadania la situació financera de l’ajuntament, identificar i consensuar preocupacions, necessitats i propostes dels ciutadans pot ser un bon complement per fer front a un moment com l’actual i, de passada, contribuir encara que sigui només una mica a la recuperació de la confiança perduda. Aquesta reflexió ens ha portat a pensar en la possibilitat d’oferir, des de Neòpolis, suport als ajuntaments (sobretot mitjans i petits) en la definició i dinamització de projectes d’aquestes característiques. Entenem que la manca de temps o de tècnics especialitzats en processos participatius fa que poguem ser d’utilitat en aquest sentit. Si ho desitgeu, podeu trobar més informació sobre el servei aquí.


© Neòpolis 2024

Buscar