neopolis@neopolis.cat

Ajuntaments més transparents i intel·ligents

Oferim la realització d’un procés de transparència i deliberació ciutadana pro actiu

Aquest servei consisteix en informar a la ciutadania, de forma innovadora i atractiva, sobre alguna/es de les principals polítiques públiques que es vulguin dur a terme des de l’administració, amb la finalitat d’incorporar criteris ciutadans en la seva definició, enriquir-les i generar sinèrgies de col·laboració. Per dur a terme aquesta eina de transparència i participació d’última generació utilitzem mètodes innovadors com el debat en família; una eina que combina la informació creativa amb tècniques quantitatives, qualitatives i participatives. L’èxit d’aquest producte, el qual hem desenvolupat ja en més d’una trentena de municipis, rau en la seva capacitat d’arribar a tots es ciutadans, de generar debats familiars i crear empatia entre governants i governats, així com en la seva potència per recollir opinions de manera creativa i aportar punts de vista diferents per millorar la política pública objecte del debat.


Posa't en contacte

      © Neòpolis 2021

      Buscar