neopolis@neopolis.cat

Ajuntaments més transparents i intel·ligents

Políttiques públiques transparents, intel·ligents i innovadores

Aquest servei consisteix en informar de forma innovadora i atractiva a la ciutadania sobre les principals polítiques públiques que es duen a terme. La finalitat passa, a banda d’informar, per recollir criteris ciutadans en la seva definició, amb l’objectiu d’enriquir-les i generar saviesa col·lectiva. Per dur a terme aquesta eina de transparència i participació d’última generació utiitzem mètodes innovadors, com per exemple, el debat en família. L’èxit d’aquest producte rau en la capacitat d’arribar a tots es ciutadans, generar debats reeixits i crear empatia entre governants i governats. La seva potència per recollir opinions de manera creativa i aportar punts de vista diferents per resoldre els reptes socials, territorials i econòmics del moment és un dels seus elements més destacables. 


Posa't en contacte

      © Neòpolis 2024

      Buscar