neopolis@neopolis.cat

Participació ciutadana

Dissenyem i dinamitzem processos de participació ciutadana i activem i supervisem òrgans i estructures de participació.

Baròmetre inclusiu

Creem aquest instrument quantitatiu per disposar de dades i indicadors a mida que ens permetin dissenyar polítiques inclusives de caràcter preventiu i assistencial

Planificació estratègica

T'ajudem a valorar la situació actual, apostar per un escenari de futur, i preparar-te per arribar-hi en les millors condicions.

Neobaròmetre 2020: Ajuntaments Post-pandèmia

Us presentem l’ozena entrega del Neobaròmetre (col·lecció d’estudis propis de Neòpolis), que enguany analitza com serà la realitat dels ajuntaments en temps de post coronavirus. Com seran els ajuntaments després de la pandèmia? Variarà l’odre de prioritats de les polítiques públiques locals? Quines seran les polítiques hegemòniques a nivell social, econòmic i urbano-territorial? Incrementarà la importància de les planificacions estratègiques? Què passarà amb la participació ciutadana? Hi haurà canvis en la manera de governar i de fer política? I en les formes de gestió interna? Quin paper jugaran els ajuntaments en la lluita contra l’emergència climàtica? Aquests són alguns dels interrogants als que respon l’onzena edició del Neobaròmetre. La recerca recull i analitza l’opinió i la visió d’una mostra representativa de 181 alcaldes i alcaldesses de Catalunya. Podeu descarregar-vos tant la memòria de resultats complerta com el resum executiu de l’estudi

Ens fan confiança

Últimes notícies

© Neòpolis 2024

Buscar