neopolis@neopolis.cat

Definició del model de programació i la nova morfologia física del teatre de SCF

Any d'elaboració: 2018


Definició del servei

Definir, mitjançant un procés deliberatiu amb la ciutadania, el model de programació del teatre municipal, així com les reformes físiques d'adequació del mateix.© Neopolis 2018

Cerca